korea

ซิมการ์ดประเทศเกาหลี

 

 

☑ รองรับการใช้งาน 4G/3G*

☑ ไม่ลดความเร็ว / ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัด 100%

☑ การใช้งาน 6 วัน

☑ ไม่ต้องลงทะเบียนซิมการ์ด

☑ สามารถแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ต