asia

ซิมการ์ดเอเชีย

 

 

 

☑ รองรับการใช้งาน 4G/3G*

☑ ครอบคลุมมากกว่า 20 ประเทศ

☑ การใช้งาน 8 วัน

☑ ไม่ต้องลงทะเบียนซิมการ์ด

☑ สามารถแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ต