ญี่ปุ่น 4G Unlimited

* นี้คือช่วงเวลาวันที่ ที่คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ วันที่ใช้งานสามารถเลือกได้ในหน้าจ่ายเงิน
** สำหรับกรณีที่เลือกรับสินค้าที่สนามบินดอนเมือง กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
*** เครื่องญี่ปุ่นอาจเป็นได้ทั้งเครื่องเฉพาะประเทศญี่ปุ่นหรือเครื่องแบบทั่วโลกขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าขณะนั้น
**** ฟรียกเลิกช่วงสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรน่า(ก่อนวันเช่า)

1
2

ทั้งหมด฿150.00 / 1 วัน