เอเชีย 4G Unlimited (ญี่ปุ่น/ไต้หวัน/เกาหลีใต้)

* นี้คือช่วงเวลาวันที่ ที่คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ วันที่ใช้งานสามารถเลือกได้ในหน้าจ่ายเงิน
** สำหรับกรณีที่เลือกรับสินค้าที่สนามบินดอนเมือง กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
*** ฟรียกเลิกช่วงสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรน่า(ก่อนวันเช่า)

1
2

ทั้งหมด฿150.00 / 1 วัน